Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.901 văn bản: Đầu tư
1841

Công văn 854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục và xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập đầu tư miễn thuế được phép tiêu huỷ.

Ban hành: 03/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
1842

Công văn 39/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách đường bộ

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
1843

Công văn 4945/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
1844

Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung kế hoạch năm 2003

Ban hành: 19/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
1845

Công văn 918 HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Ban hành: 30/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1846

Công văn 4321/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài dầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
1847

Công văn 2012/BKH-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giám định đầu tư

Ban hành: 03/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
1848

Công văn 1116/BKH-PLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp các loại giấy phép do các Bộ, ngành, các địa phương ban hành liên quan đến đầu tư nước ngoài

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
1849

Công văn 797/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư

Ban hành: 20/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
1850

Công văn 803/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế cho thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư

Ban hành: 20/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
1851

Công văn 450/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
1852

Công văn về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2002

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2002
1853

Công văn về việc ưu đãi thuế theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2002
1854

Công văn 60/CP-NN của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư chương trình 135

Ban hành: 10/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1855

Công văn 154/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2001

Ban hành: 10/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1856

Công văn 124/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Ban hành: 08/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
1857

Công văn 8895/BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đấu thầu mua sắm hàng hoá

Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
1858

Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chuyển giao vốn vay tín dụng đầu tư từ ngân hàng thương mại sang Quỹ hỗ trợ phát triển

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1859

Công văn 5565/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư trong nước

Ban hành: 11/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
1860

Công văn 1182/TC/ĐT của Bộ Tài chính về ứng trước kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002

Ban hành: 10/12/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
Vui lòng đợi