Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.275 văn bản: Đầu tư
1261

Quyết định 1867/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2019
1262

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 18/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2015
1263

Nghị định 133/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 về bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Ban hành: 17/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2013
1264

Chỉ thị 15/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2007
1265

Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
1266

Nghị định 78/2007/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao

Ban hành: 11/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
1267

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
1268

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
1269

Thông tư 07/2003/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ

Ban hành: 11/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
1270

Nghị định 50/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
1271

Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
1272

Quyết định 13/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác tín dụng đầu tư năm 1999

Ban hành: 04/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
1273

Nghị định 02/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 27/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
1274

Thông tư 182/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1275

Quyết định 904/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 23/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
Vui lòng đợi