Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.362 văn bản: Đầu tư
1261

Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng

Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
1262

Thông tư 13/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 08/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
1263

Quyết định 02/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 02/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
1264

Thông tư 12/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135

Ban hành: 25/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
1265

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005

Ban hành: 05/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
1266

Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Ban hành: 06/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2005
1267

Quyết định 10/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
1268

Thông tư 06/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

Ban hành: 24/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
1269

Thông tư 08/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Ban hành: 16/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1270

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1271

Nghị định 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1272

Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
1273

Nghị định 22/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Ban hành: 14/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
1274

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 22/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2005
1275

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Ban hành: 20/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
1276

Nghị định 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
1277

Thông tư liên tịch 11-TT/LB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về hướng dẫn việc nhập khẩu miễn thuế trang thiết bị của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 21/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
1278

Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước

Ban hành: 18/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1279

Thông tư 111/GSQL-TT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 28/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
1280

Thông tư 679-TT/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn việc thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 12/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2004
Vui lòng đợi