Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.418 văn bản: Đầu tư
1281

Công văn 873/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các Trường tham gia Dự án đầu tư trang thiết bị do Chính phủ Đức tài trợ

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2009
1282

Công văn 834/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư giai đoạn II tuyến đường Nam Quảng Nam

Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2009
1283

Công văn 1243/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm ứng vốn kế hoạch 2008 cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2007
1284

Công văn 3102/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên

Ban hành: 07/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2007
1285

Công văn 3039/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi về thuế, tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động trong Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất

Ban hành: 05/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
1286

Công văn 673/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng ODA Áo"

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
1287

Công văn 2999/VPCP-DK của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí

Ban hành: 01/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
1288

Công văn 2892/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các vấn đề liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2007
1289

Công văn 642/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục và vốn đầu tư năm 2007 cho dự án Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ban hành: 23/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2007
1290

Công văn 2669/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với Nhật Bản

Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2007
1291

Công văn 612/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội

Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2007
1292

Công văn 2479/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2007

Ban hành: 11/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2007
1293

Công văn 567/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất

Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
1294

Công văn 1781/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2007
1295

Công văn 2310/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập khu kinh tế

Ban hành: 03/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2007
1296

Công văn 1459/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án mới thành lập

Ban hành: 17/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
1297

Công văn 1379/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Thủ Đức

Ban hành: 10/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
1298

Công văn 1876/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế "một cửa liên thông" trong đầu tư xây dựng

Ban hành: 09/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2007
1299

Công văn 660/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với Công ty TNHH nước sạch Thái Nguyên

Ban hành: 07/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
1300

Công văn 662/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Ban hành: 07/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
Vui lòng đợi