Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.386 văn bản: Đầu tư
1241

Quyết định 1540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
1242

Quyết định 1277/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
1243

Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2016
1244

Quyết định 2525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2016
1245

Quyết định 4225/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Ban hành: 21/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
1246

Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

Ban hành: 30/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
1247

Quyết định 4835/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực đường thủy nội địa

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
1248

Quyết định 3563/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT

Ban hành: 07/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2013
1249

Quyết định 3087/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (km123+105.17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Ban hành: 07/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2013
1250

Quyết định 3084/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

Ban hành: 04/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2013
1251

Quyết định 281/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương - tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững"

Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2011
1252

Quyết định 251/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 18/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2011
1253

Quyết định 134/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung Vân Đồn Quảng Ninh

Ban hành: 25/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2011
1254

Thông tư 22/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư

Ban hành: 02/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2010
1255

Quyết định 3005/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Đá Bàn, tỉnh Khánh Hòa thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP)

Ban hành: 10/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2010
1256

Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
1257

Quyết định 68/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2010
1258

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
1259

Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ

Ban hành: 25/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2004
1260

Thông tư 10/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP ngày 16/04/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 15/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
Vui lòng đợi