Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.809 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
1581

Công văn 2544/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập quy hoạch, dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia

1582

Công văn 2545/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp NIP/CP-14, quốc lộ 39-2 (đoạn Triều Dương - Diêm Điền) thuộc dự án WB4

1583

Công văn 8935/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu

1584

Công văn 2762/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc dự toán gói thầu xây lắp sử dụng vốn ODA của Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I)

1585

Công văn 9002/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ định thầu Dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương Thành phố Huế

1586

Công văn 2541/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu một số Dự án giao thông cấp bách, tỉnh Hưng Yên

1587

Công văn 2543/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu Dự án đường giao thông tả ngạn Sông Lam, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

1588

Công văn 2538/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu xây lắp Dự án nâng cấp, cải tạo, cứng hoá mặt đê Tả sông Lô, xây dựng cầu sông Lô, huyện Đoan Hùng

1589

Công văn 5145/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài

1590

Công văn 2494/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu dự án đầu tư xây dựng nhà khách tỉnh Ninh Thuận

1591

Quyết định 1695/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án "Xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề"

1592

Công văn 2675/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch đấu thầu dự án

1593

Công văn 2453/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

1594

Công văn 2435/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây lắp bổ sung Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E - Giai đoạn I

1595

Công văn 8747/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án BT đầu tư xây dựng tuyến đường từ Lê Đức Thọ đến đường 70, Thành phố Hà Nội

1596

Công văn 8656/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu

1597

Công văn 2433/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu Dự án tu bổ, nâng cấp, xử lý các trọng điểm xung yếu đoạn từ K13+200-K27+400 đê Hữu sông Mã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

1598

Công văn 9379/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu

1599

Công văn 2423/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các dự án giao thông, thủy lợi cấp bách của tỉnh Phú Thọ

1600

Công văn 2427/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các Dự án trên 5 tỷ đồng của Thành phố Hải Phòng