Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.815 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
21

Quyết định 1218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thư viện Thành phố Cần Thơ

22
23

Quyết định 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Y tế huyện Đắk Song

24
25

Quyết định 1203/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính

26
27

Công văn 1506/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc mời báo giá cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, tài liệu năm 2024

28

Quyết định 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045

29

Quyết định 930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Sơn La

30

Quyết định 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

31

Quyết định 2052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kiên cố hóa kênh 10 xã, huyện Hậu Lộc

32

Quyết định 602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp

33

Quyết định 2039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (diện tích mỏ 6,0 ha)

34

Công văn 2130/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu tại dự án Thu gom và xử lý nước thải Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vốn ODA Thụy Sỹ

35
36

Quyết định 1974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quản lý, bảo trì và vận hành đường ngang Km224+375 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng cuối năm 2024

37

Thông tư 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

38

Quyết định 1039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc hủy thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Thái Sơn

39

Quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu du lịch Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

40

Thông tư 05/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá