Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.588 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
1561

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1562

Công văn 05/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện trình tự thủ tục xây dựng cơ bản đối với các công trình cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu

1563

Quyết định 40/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

1564

Quyết định 1744/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

1565

Quyết định 95/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về uỷ quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố trong công tác đấu thầu đối với các dự án nhóm B, C trong Khu công nghệ cao thành phố

1566

Quyết định 1622/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế

1567

Công văn 3081/TCT-HT về việc bán hoá đơn cho nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

1568

Công văn 4073/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

1569

Thông báo 178/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến Gói thầu số 1, 3 - Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

1570

Công văn 3635/BCT-KH về việc nhập khẩu hàng hoá, thiết bị của nhà thầu trúng thầu tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành

1571

Quyết định 419/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

1572

Công văn 438/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài

1573

Công văn 12/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

1574

Quyết định 179/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

1575

Công văn 1792/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

1576

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1577

Quyết định 17/QĐ-QLCT của Cục Quản lý cạnh tranh về việc ban hành một số mẫu giấy tờ theo quy định của Luật Cạnh tranh

1578

Quyết định 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành các Mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

1579

Nghị định 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

1580

Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh