Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.813 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Quyết định 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

02

Quyết định 939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng nhà trạm kiểm soát liên hợp lối mở Keo Muông

03

Quyết định 924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 - Mua thuốc generic năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

04

Quyết định 913/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông Km12+078-Km12+290 và bổ sung hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km20, ĐT.112

05

Quyết định 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 9, 12, 19 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều

06

Quyết định 1763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung

07

Quyết định 1759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề tài “Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK hữu cơ vi sinh dạng hạt bằng dây truyền công nghệ hơi nước tại Thanh Hóa”

08

Quyết định 856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua thuốc generic lần 2 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn

09

Quyết định 1703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

10

Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2)

11

Quyết định 1677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán lần 2 sử dụng năm 2023-2024 tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

12

Quyết định 994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045

13

Quyết định 1549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác quản lý, bảo trì và vận hành đường ngang tại Km224+375 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

14

Quyết định 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

15

Quyết định 1040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16

Quyết định 1530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Thành phố Quy Nhơn

17
18
19

Quyết định 1509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy vi tính để bàn năm 2023 (đợt 2)

20

Quyết định 701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế năm 2023, 2024 của Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La