Danh mục

Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.093 văn bản: Đất đai-Nhà ở
2041

Công văn 1372/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 18/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2003
2042

Công văn 1286/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế về đất đai

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2043

Công văn 1248/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

Ban hành: 08/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2044

Công văn 846/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Ban hành: 10/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2045

Công văn 632/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2046

Công văn 634/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2047

Công văn 569/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc xác định tài sản, thuế khi mua bán nhà đất

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2048

Công văn 570/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc giá đất bán nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2049

Công văn 376/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán kết quả thu tiền thuê đất năm 2002 và lập sổ thu tiền thuê đất năm 2003

Ban hành: 22/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2050

Công văn 81/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách ưu đãi thu tiền thuê đất

Ban hành: 08/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2051

Công văn 2108/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 29/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
2052

Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với khoản tiền doanh nghiệp được nhà nước đền bù khi thu hồi đất

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
2053

Công văn 1455TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà đất

Ban hành: 03/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
2054

Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
2055

Công văn 1217/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền liên quan đến đất đai

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
2056

Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng giá thóc khi quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2001

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
2057

Công văn 600/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả tiền sử dụng đất khi thu hồi phải đền bù thiệt hại về đất

Ban hành: 31/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
2058

Công văn 485/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
2059

Công văn 447/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan dến đất đai

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
2060

Công văn 127/TCT/NV7 của tổng cục Thuế về việc tính tiền thuê đất

Ban hành: 08/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
Vui lòng đợi