Danh mục

Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.103 văn bản: Đất đai-Nhà ở
2061

Công văn 2108/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 29/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
2062

Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với khoản tiền doanh nghiệp được nhà nước đền bù khi thu hồi đất

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
2063

Công văn 1455TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà đất

Ban hành: 03/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
2064

Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
2065

Công văn 1217/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền liên quan đến đất đai

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
2066

Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng giá thóc khi quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2001

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
2067

Công văn 600/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả tiền sử dụng đất khi thu hồi phải đền bù thiệt hại về đất

Ban hành: 31/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
2068

Công văn 485/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
2069

Công văn 447/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan dến đất đai

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
2070

Công văn 127/TCT/NV7 của tổng cục Thuế về việc tính tiền thuê đất

Ban hành: 08/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
2071

Công văn 5081/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
2072

Công văn 5091/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 17/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
2073

Công văn 5053/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ nhà, đất

Ban hành: 17/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
2074

Công văn 494/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả lời vướng mắc về đất đai

Ban hành: 26/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
2075

Công văn 4525/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
2076

Công văn 4503/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất của công ty vàng bạc đá quý

Ban hành: 08/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2003
2077

Công văn 4150/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với các hợp tác xã

Ban hành: 16/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
2078

Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
2079

Công văn 3811/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 24/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
2080

Công văn 3808/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách về đất đai

Ban hành: 24/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
Vui lòng đợi