Danh mục

Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.103 văn bản: Đất đai-Nhà ở
2021

Công văn 741/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003

Ban hành: 15/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
2022

Công văn 2922/TC/CST của Bộ tài chính về việc giải đáp chính sách miễn,giảm tiền thuê đất

Ban hành: 14/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
2023

Công văn 723/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 1/1/2005

Ban hành: 19/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
2024

Công văn 293/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 10/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
2025

Công văn 202/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 07/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
2026

Công văn 14389/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư đối với cao su

Ban hành: 07/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
2027

Công văn 14049/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 83/2004/TT-BTC ngày 17/8/2004 của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
2028

Công điện 09/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Ban hành: 18/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2005
2029

Công văn 3700/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thu thuế hoạt động xây dựng nhà tư nhân xây dựng

Ban hành: 11/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2005
2030

Công văn 11406/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu tiền thuê đất trong khi chưa có văn bản quy định thi hành Luật Đất đai năm 2003

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
2031

Công văn 3212/TCT/TS của Tổng cục Thuế về chính sách thu về đất đai (thu tiền sử dụng đất)

Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
2032

Công văn 11027/TC/TCT của Bộ Tài chính về thời hạn nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách

Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
2033

Công văn 10950/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 28/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
2034

Công văn 9124/TC/TCT của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất trong thời gian chưa có Nghị định về thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003

Ban hành: 17/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
2035

Công văn 18/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2003

Ban hành: 11/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
2036

Công văn 2240/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện các khoản thu về đất đai trong thời gian chưa có nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2003

Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2004
2037

Công văn 116/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai năm 2003

Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
2038

Công văn 7760/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật Đất đai năm 2003

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2004
2039

Công văn 1744/TP-CC của Bộ Tư pháp về việc thực hiện chứng nhận hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất

Ban hành: 07/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2004
2040

Công văn 2162/BTNMT-ĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các nghị định hướng dẫn thi hành

Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2004
Vui lòng đợi