Danh mục

Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.093 văn bản: Đất đai-Nhà ở
21

Công văn 288/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
22

Công văn 48/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Thông tư 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
23

Công văn 2618/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
24

Công văn 257/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
25

Công văn 260/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
26

Công văn 258/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
27

Công văn 262/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
28

Công văn 259/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
29

Công văn 850/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện việc công bố thông tin Quý I năm 2022 về Nhà ở và thị trường bất động sản

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
30

Công văn 820/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc xây dựng, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
31

Công văn 230/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
32

Công văn 229/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
33

Công văn 1304/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc xử lý khu đất và tài sản trên đất khuôn viên văn phòng Tư vấn (tại nút giao IC3) thuộc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
34

Công văn 632/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo về nhu cầu thuê nhà ở công vụ giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
35

Công văn 1928/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật Thuế: tài nguyên, bảo vệ môi trường, sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp, thu nhập cá nhân, xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
36

Công văn 596/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về khó khăn vướng mắc trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
37

Công văn 1157/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo của Bộ Xây dựng về tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường đến thị trường bất động sản

Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
38

Công văn 489/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
39

Công văn 146/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
40

Công văn 420/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2022
Vui lòng đợi