Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.048 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4601
4602

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2016

4603

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

4604

Quyết định 714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu Cổ Bồng, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức

4605

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

4606

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

4607

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

4608

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

4609

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

4610

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

4611

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

4612

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

4613

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

4614

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

4615

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

4616

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

4617

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

4618

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chế độ miễm, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

4619

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4620

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho các tổ chức thuê trên địa bàn huyện Đức Trọng