Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.607 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

02

Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

03

Quyết định 949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh

04
05
06

Quyết định 609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07

Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”

08

Quyết định 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu Đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn

09

Quyết định 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

10

Quyết định 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

11

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12
13

Quyết định 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

14

Quyết định 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

15

Quyết định 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện Trần Văn Thời

16

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Đông Động, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

17

Quyết định 829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng

18

Quyết định 167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

19

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

20

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước