Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.634 văn bản: Đất đai-Nhà ở
21

Quyết định 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện Trần Văn Thời

22

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Đông Động, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

23

Quyết định 829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng

24

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

25

Quyết định 167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

26

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

27

Quyết định 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước

28

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

29

Quyết định 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ - 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

30
31

Quyết định 516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Quảng Nam

32

Quyết định 566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

33

Quyết định 869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở thuộc mặt bằng khu tái định cư Đồng Hạnh, xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn

34

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng

35

Quyết định 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

36
37

Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2025 huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

38
39
40

Quyết định 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 06 công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn Thành phố Huế