Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.065 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4581

Quyết định 2441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Khu tái định cư thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ

4582
4583

Quyết định 1061/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chung đô thị Tiên Du (thị trấn Lim và phụ cận) đến năm 2035

4584

Quyết định 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới phía Tây thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500)

4585

Quyết định 3301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng nhà tạm giữ của Công an huyện Nông Cống tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống

4586

Quyết định 3299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Cẩm Thủy

4587

Quyết định 916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị số 12 thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500)

4588

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4589

Quyết định 3274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa

4590

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

4591

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

4592
4593
4594

Quyết định 3260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Thành phố Sầm Sơn

4595

Quyết định 2751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thành phố Sông Công thời kỳ 2021-2030

4596

Quyết định 2093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Thừa Thiên Huế

4597

Quyết định 2096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Thủy

4598

Quyết định 3267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Vĩnh Lộc

4599

Quyết định 3258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Thọ Xuân

4600

Quyết định 2739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Hỷ thời kỳ 2021-2030