Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.600 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4001

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

4002
4003

Quyết định 1379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, mốc giới, địa giới hành chính tại Quyết định 2217/QĐ-UBND ngày 19/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

4004

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

4005
4006

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cầu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

4007

Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

4008

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh

4009

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định về mức trích kinh phí và một số mức chi cho công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

4010

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4011
4012
4013

Quyết định 398/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường tài sản đã đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

4014

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4015

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

4016

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

4017
4018

Quyết định 359/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

4019

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Long An

4020

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Đơn giá tối thiểu xây dựng nhà dùng để tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An