Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.103 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4001

Quyết định 276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Điều 1, Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

4002

Quyết định 268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

4003

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

4004

Quyết định 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiểu Cần

4005

Quyết định 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Kè

4006
4007

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

4008

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị An Bình Riverside tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

4009

Quyết định 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn

4010

Quyết định 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang"

4011
4012

Quyết định 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Môi trường, Đất đai)

4013
4014
4015
4016

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

4017

Quyết định 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận cho phép thực hiện dự án Mở rộng và điều chỉnh Khách sạn Tím tại phường Bắc Sơn và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm, thị xã Bỉm Sơn

4018

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

4019

Quyết định 155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc cho Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm; phần đất tại ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

4020

Quyết định 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế