Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.551 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6081

Công văn 9339/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 25/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2005
6082

Công văn 2427/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất trường hợp theo bản án

Ban hành: 25/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6083

Công văn 2399/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hoá

Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6084

Công văn 2407/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất theo giấy CNƯĐĐT

Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6085

Công văn 2401/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi tiền thuê đất

Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6086

Công văn 2382/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc kinh phí triển khai phân hạng đất

Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6087

Công văn 2383/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thu thuế nhà đất tại đô thị

Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6088

Công văn 2362/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất năm 2005

Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6089

Công văn 2348/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6090

Công văn 2322/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất của Cty liên doanh

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6091

Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

Ban hành: 18/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2005
6092

Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
6093

Công văn 2266/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý vốn góp bằng quyền sử dụng đất

Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6094

Quyết định 1741/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai

Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
6095

Công văn 2244/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6096

Công văn 2184/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6097

Công văn 2175/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6098

Công văn 2148/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 04/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6099

Công văn 2122/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 01/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6100

Công văn 2084/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất

Ban hành: 30/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
Vui lòng đợi