Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.665 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6061

Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
6062

Nghị quyết 57/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2006
6063

Công văn 2277/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách về tiền thuê đất

Ban hành: 27/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2006
6064

Quyết định 92/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng quyết định số 106/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh

Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
6065

Công văn 2252/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất

Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2006
6066

Công văn 2235/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Ban hành: 23/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6067

Quyết định 91/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
6068

Công văn 2201/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Ban hành: 21/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6069

Công văn 2204/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 21/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6070

Công văn 2205/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan đến đất đai

Ban hành: 21/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6071

Công văn 2163/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 19/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6072

Công văn 2142/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất

Ban hành: 16/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6073

Công văn 2143/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Ban hành: 16/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6074

Công văn 2120/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6075

Công văn 2105/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 14/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6076

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6077

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
6078

Công văn 2080/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất đối với đất thuê lại

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6079

Công văn 2075/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6080

Công văn 2076/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
Vui lòng đợi