Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.907 văn bản: Đất đai-Nhà ở
21

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

22
23

Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

24

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2023

25

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

26

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

27

Quyết định 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

28
29
30

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

31

Công văn 49/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

32

Quyết định 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

33

Công văn 1470/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

34

Quyết định 490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Trà

35
36
37
38

Quyết định 402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian thuê đất và điều chỉnh diện tích đất thuê tại Điều 1 Quyết định 24377/QĐ-UB ngày 21/10/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

39

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

40

Công văn 96/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long