Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.780 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trang trại tổng hợp tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc

02

Công văn 753/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg

03

Quyết định 841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, thị xã Bỉm Sơn

04

Công văn 151/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện mở rộng Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim Thượng 2, tỉnh Lâm Đồng

05

Công văn 755/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tính tiền chậm nộp tiền thuê đất trong trường hợp người nộp thuế đã ứng trước kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng

06

Công văn 754/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách tiền thuê đất

07

Công văn 756/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

08

Quyết định 420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Tánh Linh

09

Quyết định 832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh

10
11
12
13

Quyết định 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng điểm xen cư thôn Nga Nha Thượng, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

14

Quyết định 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

15

Quyết định 185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

16

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trang trại trồng rau sạch công nghệ cao tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn

17

Quyết định 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản Ngọc Nguyên tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

18

Quyết định 795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu xen cư Đồng Bông thôn 4, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân

19
20

Công văn 682/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất