Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.291 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Công văn 7142/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất năm 2023

02

Quyết định 4108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

03
04

Quyết định 2848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế

05

Quyết định 2847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc

06

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

07

Quyết định 4060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh

08

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

10

Công văn 6976/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

11

Quyết định 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Hưng

12
13

Quyết định 3135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên

14
15

Quyết định 3948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

16
17

Quyết định 1435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp

18

Quyết định 34/2022/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

19

Quyết định 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang

20

Công văn 5220/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư