Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.531 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Công văn 267/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
02

Công văn 269/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
03

Công văn 540/TCT-KTNB của Tổng Cục thuế về việc rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
04

Công văn 1285/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Ban hành: 27/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
05

Công điện 02/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
06

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
07

Kế hoạch 929/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
08

Công văn 231/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
09

Quyết định 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
10

Công văn 5793/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
11

Công văn 1166/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
12

Công văn 209/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
13

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
14

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
15

Công văn 5172/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
16

Công văn 5174/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
17

Công văn 5162/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với hoàn trả tiền đầu tư trên đất

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
18

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
19

Công văn 353/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
20

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
Vui lòng đợi