Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.304 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân xã Hoằng Kim quản lý để Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa tổ chức bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại tổng hợp Hoằng Kim tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
02

Quyết định 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 1505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024, thị xã Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Quyết định 1522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án trang trại chăn nuôi ECO - Thanh Sơn tại xã Thanh Sơn và xã Tân Bình, huyện Như Xuân

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Quyết định 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định 1787/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
06

Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Ủy ban nhân dân phường Điện Dương để xây dựng Di tích lịch sử Vụ thảm sát ở Xóm Tây, tại khối phố Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 1529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Cống quản lý để Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Khu thương mại và dịch vụ hỗn hợp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
08

Thông báo 168/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Quyết định 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại tổng hợp Hoằng Kim tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao Hóa Quỳ tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Nghị định 42/2024/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động lấn biển

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hà Đông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
14

Quyết định 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chương Mỹ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
15

Quyết định 372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Quyết định 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đại Lộc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
17

Quyết định 2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thanh Oai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Quyết định 2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý nhà Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 1498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Trường Minh tại xã Trường Minh, huyện Nông Cống

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về