Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.302 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 2499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
02

Quyết định 2364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Quyết định 4163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Công văn 7142/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất năm 2023

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Quyết định 4108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
07

Quyết định 66/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bãi bỏ Quyết định 66/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
08

Công văn 57838/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Quyết định 2848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 2847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
11

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
12

Quyết định 2471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt tăng hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Châu (đợt 3)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 4060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
14

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở Tải về
15

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Công văn 6976/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
17

Quyết định 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Hưng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Quyết định 3135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 67/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định về việc thu hồi đất do bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Công nghiệp Tải về
20

Quyết định 3978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Điểm dân cư thôn Thành Thiện, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về