Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 5.330 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
02

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
03

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
04

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
05

Quyết định 4590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang. Địa điểm: Tại số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
06

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 11/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
07

Công văn 89050/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về tiền thuê đất của các bệnh viện công lập tự chủ tài chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
08

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 51/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quy trình khảo sát, xác định giá đất thực tế trên thị trường để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
09

Nghị quyết 357/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
10

Công văn 8317/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BT

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
11

Quyết định 3719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Sơn Trà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
12

Quyết định 2528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
13

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định áp dụng một số tiêu chuẩn quy hoạch giao thông, đất cây xanh, đất công cộng tối thiểu trong công tác quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Giao thông Tải về
Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
14

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
15

Công văn 1326/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
16

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
17

Công văn 8080/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
18

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
19

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
20

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
Vui lòng đợi