Văn bản Luật COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.666 văn bản: COVID-19
01

Công văn 811/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Công văn 163/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
03

Quyết định 1418/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
04

Công văn 1390/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Công văn 1234/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Công văn 1040/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 80/2023/QH15

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
07

Công văn 279/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc khẩn trương tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phân bổ đợt 185 và 186

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Công điện 01/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, COVID-19 Tải về
09

Công văn 900/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách, COVID-19 Tải về
10

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách, COVID-19 Tải về
11

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách, COVID-19 Tải về
12

Công văn 755/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
13

Công văn 311/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường phát hiện, thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
14

Công văn 186/LS-QHLS của Cục Lãnh sự về việc quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
15

Công văn 145/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
16

Công văn 228/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
17

Công văn 272/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng mọi nguồn lực tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
18

Thông báo 7/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
19
20

Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về