Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.717 văn bản: Công nghiệp
1241

Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 07/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2017
1242

Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

Ban hành: 10/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2016
1243

Thông tư 06/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
1244

Thông tư 57/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2014
1245

Thông tư 23/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện

Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2014
1246

Công văn 4753/BCT-XNK của Bộ Công Thương về giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Ban hành: 31/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
1247

Công văn 4205/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy

Ban hành: 14/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
1248

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Điện lực

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1249

Công văn 11235/BCT-TMMN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu gỗ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 21/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
1250

Công văn 1334/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu

Ban hành: 04/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
1251

Công văn 2239/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4

Ban hành: 06/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2010
1252

Công văn 9088/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả đàm phán Khoản vay Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 - khoản vay 2 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1253

Thông báo 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu ngành điện cho phát triển thị trường điện Việt Nam

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
1254

Thông tư liên tịch 160/2007/TTLT-BTC-BQP-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2008
1255

Quyết định 163/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2007
1256

Quyết định 12/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
1257

Thông tư 06/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Ban hành: 26/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2006
1258

Quyết định 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
1259

Quyết định 16/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
1260

Quyết định 17/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Viêt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
Vui lòng đợi