Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 1.261 văn bản: Công nghiệp
1241

Quyết định 2931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
1242

Quyết định 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
1243

Quyết định 2570/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc bổ sung Kho xăng dầu Nghi Sơn quy mô 20.000m3 (Giai đoạn I: 10.000m3) của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào "Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuẩt và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
1244

Quyết định 2493/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục dự án tham gia Chương trình "Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao" bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2016
1245

Quyết định 2348/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
1246

Quyết định 2204/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Ban hành: 31/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
1247

Quyết định 2203/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Ban hành: 31/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
1248

Quyết định 1919/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, flourit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
1249

Quyết định 1210/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV

Ban hành: 29/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
1250

Quyết định 8249/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
1251

Thông tư 19/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
1252

Thông tư 16/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
1253

Thông tư 18/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
1254

Quyết định 5317/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2015
1255

Thông tư 40/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Ban hành: 05/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2014
1256

Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2014
1257

Quyết định 2979/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Quyết định 211/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và quy định in phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều

Ban hành: 07/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2011
1258

Thông tư 34/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu

Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2011
1259

Quyết định 153/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương

Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2008
1260

Thông tư 06/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về hướng dẫn việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2008
Vui lòng đợi