Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.238 văn bản: Công nghiệp
21
22

Quyết định 3300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các đề án khuyến công sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2023

23

Quyết định 2323/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 7

24

Công văn 6083/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

25

Quyết định 2302/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

26

Quyết định 1396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2023

27

Công điện 782/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới

28
29

Quyết định 3099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng may và giặt là công nghiệp Vista Vina tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn

30

Quyết định 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, tỉnh Hải Dương

31

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh

32

Chỉ thị 11/CT-BCT của Bộ Công Thương về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản

33

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

34

Quyết định 3039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp phía Tây Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

35

Quyết định 3042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh diện tích và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng Hoá

36
37

Quyết định 3041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

38

Quyết định 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận

39

Chỉ thị 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân

40

Quyết định 3014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn