Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.755 văn bản: Công nghiệp
1261

Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 07/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2017
1262

Thông tư 25/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện truyền tải

Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
1263

Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

Ban hành: 10/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2016
1264

Thông tư 06/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
1265

Thông tư 57/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2014
1266

Thông tư 23/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện

Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2014
1267

Thông báo 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ban hành: 29/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2014
1268

Công văn 4753/BCT-XNK của Bộ Công Thương về giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Ban hành: 31/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
1269

Công văn 1334/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu

Ban hành: 04/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
1270

Quyết định 20/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình phân loại tổ máy và tính giá trần bản chào cả nhà máy nhiệt điện

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2012
1271

Quyết định 22/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống thông tin và công bố thông tin

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2012
1272

Quyết định 2449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ban hành: 26/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
1273

Công văn 2239/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4

Ban hành: 06/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2010
1274

Quyết định 0738/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
1275

Công văn 9088/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả đàm phán Khoản vay Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 - khoản vay 2 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
1276

Nghị định 81/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
1277

Công văn 7081/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực Bình Định

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2009
1278

Thông báo 232/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu ngành điện cho phát triển thị trường điện Việt Nam

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
1279

Thông tư liên tịch 160/2007/TTLT-BTC-BQP-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2008
1280

Quyết định 17/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Viêt Nam

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
Vui lòng đợi