Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.755 văn bản: Công nghiệp
1221

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý Khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
1222

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2016
1223

Công văn 1797/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020

Ban hành: 11/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2016
1224

Kế hoạch 187/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 06/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
1225

Quyết định 3065/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không và dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay

Ban hành: 30/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
1226

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Xác thực: 26/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1227

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Xác thực: 26/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
1228

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
1229

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Ban hành: 29/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
1230

Thông tư 20/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
1231

Quyết định 4665/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"

Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
1232

Thông tư 176/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013

Ban hành: 17/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2015
1233

Thông tư 33/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Ban hành: 10/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2014
1234

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Dầu khí

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1235

Thông tư 18/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

Ban hành: 31/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2013
1236

Quyết định 2992/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2011
1237

Quyết định 580/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Ban hành: 04/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2010
1238

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
1239

Hiệp định về quy chế quản lý hài hòa các thiết bị điện và điện tử của ASEAN

Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
1240

Quyết định 108/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 16/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
Vui lòng đợi