Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.562 văn bản: Công nghiệp
3461

Thông báo 257/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nguyên liệu sản xuất dung dịch khoan dầu khí: Kleen up (25 lit/can) là chế phẩm hoạt động bề mặt không phân ly (Nonionic) dạng lỏng

3462

Nghị định 06/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3463
3464

Quyết định 262/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ

3465

Công văn 96/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit

3466

Công văn 82/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch Công nghiệp hỗ trợ

3467

Công văn 50/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được

3468

Thông tư 03/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

3469

Công văn 54/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

3470

Quyết định 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

3471

Công văn 01/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định phục vụ xử lý nước thải khu công nghiệp

3472

Quyết định 12086/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015

3473

Quyết định 12083/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về công bố Định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò - Phần Xây dựng

3474

Thông tư 213/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

3475

Thông báo 481/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế giá nhiên liệu sinh học (xăng E5)

3476

Quyết định 12085/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành khung giá phát điện năm 2015

3477

Công văn 13189/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc quá cảnh gỗ có nguồn gốc từ Campuchia

3478

Quyết định 125/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015

3479
3480

Thông tư 20/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng"