Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.014 văn bản: Công nghiệp
3481

Thông báo 225/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cơ chế hỗ trợ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm

3482

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư Thủy điện Lai Châu

3483

Công văn 5368/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về giải pháp tăng sản lượng điện

3484

Quyết định 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

3485

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

3486

Thông báo 180/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về hệ thống điện đấu nối Nhà máy thủy điện Sơn La

3487

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3488

Thông tư 12/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện

3489

Quyết định 106/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công Thương

3490

Quyết định 18/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo

3491

Công văn 8296/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III, IV năm 2008 đối với doanh nghiệp công nghiệp chế biến

3492

Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về việc bảo đảm vốn đầu tư cho các dự án điện cấp bách

3493

Quyết định 89/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 2025

3494

Quyết định 47/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

3495
3496

Thông báo 152/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Điện VI tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo

3497

Quyết định 13/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng

3498

Công văn 4220/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án xi măng

3499

Thông báo 145/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án Nhà máy sản xuất Bột giấy và Giấy và vùng nguyên liệu giấy tại tỉnh Kon Tum

3500

Công văn 920/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam