Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.316 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2261

Quyết định 142/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2013
2262

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội Tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 23/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2015
2263

Quyết định 120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
2264

Quyết định 99/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn, củng cố về tổ chức Thanh tra xây dựng quận, huyện và thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
2265

Quyết định 92/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước trong việc quyết định quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ban hành: 21/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
2266

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
2267

Quyết định 86/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công công tác của các Thành viên Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009

Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
2268

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
2269

Quyết định 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
2270

Quyết định 72/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
2271

Quyết định 71/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
2272

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 27/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
2273

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội

Ban hành: 25/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
2274

Quyết định 64/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

Ban hành: 24/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
2275

Quyết định 38/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Ban hành: 30/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
2276

Quyết định 177/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2011
2277

Quyết định 215/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2010
2278

Quyết định 173/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Tôn giáo thành Ban Tôn giáo - Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2012
2279

Quyết định 156/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 27/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
2280

Quyết định 154/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2010
Vui lòng đợi