Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.478 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2261

Quyết định 5206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và đôn đốc tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

2262

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp)

2263

Quyết định 3480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập Tổ giám sát điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2020

2264

Quyết định 2306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020

2265

Quyết định 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng đánh giá cấp tỉnh về chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2020

2266

Quyết định 3183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2267

Quyết định 5113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội

2268

Quyết định 3425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố Hải Phòng về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

2269

Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Nội dung tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

2270

Công văn 5314/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản 8336/VPCP-NC ngày 05/10/2020 của Văn phòng Chính phủ trong quản lý Nhà nước ngành xây dựng

2271

Quyết định 5011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội

2272

Quyết định 2822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương

2273

Quyết định 2774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Tổ công tác để phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các Dự án điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2274

Quyết định 2820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông

2275
2276

Quyết định 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Anh

2277

Quyết định 4782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người mù thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2278

Quyết định 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thừa Thiên Huế

2279

Quyết định 2776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

2280

Quyết định 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế