Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.723 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2261

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Long An

Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
2262

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2263

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
2264

Quyết định 632/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Hội Sưu tầm, nghiên cứu Gốm và Cổ vật Thăng Long Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2011
2265

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
2266

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2011
2267

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
2268

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Phát triển đất Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
2269

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 52/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
2270

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
2271

Quyết định 329/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập phòng Dân tộc thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức

Ban hành: 20/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2011
2272

Quyết định 256/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Dạy nghề và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2011
2273

Quyết định 221/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị thành phố

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
2274

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận - huyện

Ban hành: 11/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2011
2275

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

Ban hành: 11/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2011
2276

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về việc tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
2277

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
2278

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk, được ban hành kèm theo Quyết định 03/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
2279

Quyết định 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trực thuộc Sở Xây dựng Tuyên Quang

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
2280

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
Vui lòng đợi