Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.718 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2221

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2011
2222

Quyết định 3210/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"

Ban hành: 06/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
2223

Quyết định 3164/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Hà Nội

Ban hành: 01/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2011
2224

Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hợp nhất Hội Nghệ nhân ngành Thủ công mỹ nghệ Thành phố Hà Nội và Hội Nghệ nhân, thợ giỏi Thành phố Hà Nội thành Hội Nghệ nhân, thợ giỏi Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2011
2225

Quyết định 2888/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 22/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2011
2226

Quyết định 2889/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 22/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2011
2227

Quyết định 2877/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình "Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững"

Ban hành: 21/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2011
2228

Quyết định 2774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý sự án Sông Tích Hà Nội, trực thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2011
2229

Quyết định 2751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2011
2230

Quyết định 2679/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Hà Nội và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo

Ban hành: 14/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2011
2231

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

Ban hành: 13/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
2232

Quyết định 2445/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ công tác liên ngành thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011

Ban hành: 31/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
2233

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 23/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
2234

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 23/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
2235

Quyết định 2266/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn Điều lệ Hiệp hội Quảng cáo Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ I (2011 - 2016)

Ban hành: 18/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
2236

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 18/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
2237

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2238

Quyết định 1992/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố

Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2011
2239

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
2240

Quyết định 1416/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
Vui lòng đợi