Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.428 văn bản: Chính sách
2321

Quyết định 07/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi điều 2, quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 06 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 02/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
2322

Quyết định 11/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2323

Chỉ thị 03/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2324

Chỉ thị 04/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng công dân lợi dụng danh nghĩa thương binh, bệnh binh, người tàn tật để vận chuyển, buôn hàng lậu và gây rối trật tự xã hội

Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
2325

Chỉ thị 03/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
2326

Quyết định 03/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề tài bảo đảm nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở thành phố đến năm 2005 của khối cơ quan quản lý nhà nước

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
2327

Chỉ thị 01/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết nguyên đán giáp thân 2004 tại thủ đô Hà Nội

Ban hành: 06/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
2328

Chỉ thị 02/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phát động phong trào tết trồng cây xuân giáp thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2004

Ban hành: 06/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
2329

Quyết định 303/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các trung tâm xã hội

Ban hành: 23/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
2330

Quyết định 302/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban công tác người hoa thành phố

Ban hành: 23/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
2331

Quyết định 296/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung nhiệm vụ và đổi tên trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hoà thành trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
2332

Quyết định 287/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên ban tổ chức chính quyền thành phố thành sở Nội Vụ trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
2333

Quyết định 230/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc hội liên hiệp phụ nữ thành phố

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
2334

Quyết định 210/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 - 2005

Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
2335

Quyết định 114/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2006
2336

Quyết định 204/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích đối với cán bộ công tác ở phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2006
2337

Quyết định 108/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội được thành lập các xí nghiệp trực thuộc

Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2338

Quyết định 97/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành lao động - thương binh xã hội Hà Nội đến năm 2010

Ban hành: 12/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2339

Quyết định 93/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô - thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
2340

Quyết định 94/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của quỹ ưu đãi, khuyễn khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô - thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dững tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
Vui lòng đợi