Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.428 văn bản: Chính sách
2341

Quyết định 92/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức dân phố

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2342

Chỉ thị 29/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch quốc tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội hướng tới SEA GAMES 22 và ASEAN PARAGAMES 2

Ban hành: 04/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2343

Chỉ thị 27/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2344

Chỉ thị số 26/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình kiên cố hoá - hiện đại hoá trường, lớp học ở thủ đô Hà Nội

Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2345

Chỉ thị 25/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phòng, chống cơn bão số 3

Ban hành: 22/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2346

Chỉ thị 23/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2347

Quyết định 104/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
2348

Chỉ thị 22/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2003

Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2349

Quyết định 94/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xoá đó giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
2350

Chỉ thị 20/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý và xử lý dứt điểm những vi phạm trong hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2351

Chỉ thị 19/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường đẩy mạnh tiến độ chỉnh trang nhà ở, công sở, tuyến phố hướng tới SEA GAMES 22 tại Hà Nội

Ban hành: 05/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2352

Quyết định 69/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về việc chuẩn bị vận động thu hút và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2353

Chỉ thị 17/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, phát triển cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch trên địa bàn thành phố

Ban hành: 21/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2354

Quyết định 55/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập phòng công chứng số 4

Ban hành: 02/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2355

Quyết định 51/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu vận động mua công trái giáo dục 2003 trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 24/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2356

Quyết định 46/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung điều 9 của quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 06 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2357

Chỉ thị 14/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003

Ban hành: 10/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2358

Chỉ thị 13/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 15/3 - 25/5/2003

Ban hành: 31/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2359

Chỉ thị 05/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Ban hành: 11/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2360

Chỉ thị 09/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003

Ban hành: 03/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
Vui lòng đợi