Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.354 văn bản: Chính sách
2301

Quyết định 140/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2302

Quyết định 141/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị - Cămpuchia thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2303

Quyết định 139/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội Quốc Tế ngữ Esperanto thành phố

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2304

Quyết định 142/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về quản lý siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2305

Quyết định 133/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2306

Quyết định 132/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Cu ba thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2307

Quyết định 118/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở 5,23 ha tại khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở, nhà ở phục vụ các đối tượng chính sách theo quy định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2308

Quyết định 111/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của hội đồng hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga

Ban hành: 05/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2309

Quyết định 110/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2310

Quyết định 109/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội gốm sứ bát tràng thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
2311

Quyết định 106/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Gia Lâm giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 26/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2312

Quyết định 96/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
2313

Quyết định 95/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tạm thời về tuyến phố văn minh thương mại - đảm bảo trật từ hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
2314

Quyết định 94/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng cứu trợ xã hội tại xã, phường

Ban hành: 19/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
2315

Quyết định 93/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng cứu trợ xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội do sở lao động thương binh và xã hội quản lý

Ban hành: 19/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
2316

Quyết định 88/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ tạm thời về tổ chức hoạt động của quỹ phát triển nhà ở thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
2317

Quyết định 85/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh điều 4 quyết định 33/2001/QĐ-UB ngày 08/06/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp nhà nước thành phố Hà Nội năm 2002

Ban hành: 07/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
2318

Quyết định 83/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đổi tên và xác định lại nhiệm vụ cho công ty xây dựng và phát triển nhà Hoàn Kiếm

Ban hành: 06/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
2319

Quyết định 82/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định lại nhiệm vụ cho công ty đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội

Ban hành: 06/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
2320

Quyết định 75/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án làng quốc tế Thăng Long phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
Vui lòng đợi