Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.134 văn bản: Chính sách
01

Công văn 9579/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
02

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
03

Quyết định 1620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thới Lai (đợt 2)

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
04

Công văn 7838/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 05/CĐ-LĐTBXH ngày 20/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
05

Quyết định 2655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ Tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
06

Công văn 2367/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
07

Quyết định 1960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
08

Công văn 4313/SLĐTBXH-VP của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc cập nhật thông tin, số liệu báo cáo triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
09

Chỉ thị 13-CT/TU của Thành ủy Vũng Tàu về tăng cường công tác phòng chống dịch, tập trung kiểm soát chặt khu vực có dịch, mở rộng vùng an toàn không có ca lây nhiễm cộng đồng và quan tâm chăm lo các vấn đề an sinh xã hội

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
10

Công văn 2352/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
11

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
12

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
13

Quyết định 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
14

Quyết định 3642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
15

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
16

Kế hoạch 3569/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
17

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 18/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
18

Công văn 8595/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ ngân sách các huyện, thị xã, thành phố kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 17/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
19

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ​hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
20

Công văn 453/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
Vui lòng đợi