Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.098 văn bản: Chính sách
01

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp thìn 2024

02

Kế hoạch 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

03

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực người có công

04

Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

05

Công văn 55/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền kỷ niệm 35 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (03/3/1989 -03/3/2024)

06

Quyết định 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban liên lạc hưu trí Quảng Nam tại Đà Nẵng

07

Công văn 486/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024

08
09

Quyết định 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ năm 2024 (đợt 1)

10

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030

11

Quyết định 334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công nhận xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công năm 2023

12

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

13

Quyết định 364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ thực hiện việc chi trả học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên theo chế độ cử tuyển

14

Công văn 431/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

15

Kế hoạch 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024

16

Kế hoạch 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

17

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” giai đoạn 2024-2031

18
19
20

​Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024