Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.037 văn bản: Chính sách
14821

Quyết định 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái

14822

Quyết định 656/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2000 và 2010

14823

Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

14824

Quyết định 611/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

14825

Quyết định 734/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

14827

Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên

14828

Quyết định 565/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự trữ lưu thông lương thực

14829

Công văn 120/CV-UB của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 298/TTg của Thủ tướng Chính phủ

14830

Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp theo Nghị định thư tài chính năm 1994, 1995

14831

Quyết định 94-QĐ/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy chương vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em

14832

Quyết định 93-QĐ/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc ban hành Huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em

14833

Quyết định 531/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia

14834

Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặt biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

14835
14836

Công văn 3311/KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Nghị quyết số 37/CP của CP ngày 20/6/96 về định hướng chiến lược công tác CS&BVSK nhân dân trong thời gian 1996-2000 và chính sách quốc gia về thuốc của VN

14837

Quyết định 53/VGCP-CNTĐV của Ban Vật giá Chính phủ về giá mua bao cao su tránh thai OK cho chương trình tiếp thị xã hội

14838

Thông tư 32-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động

14839

Chỉ thị 442/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

14840

Công văn 2219/BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các đối tượng làm việc trong điều kiện độc hại