Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.075 văn bản: Chính sách
14801

Quyết định 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Ban chỉ đạo về phát triển thủy lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

14802

Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai một số công việc thực hiện Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

14803

Công văn 250/UB-CTQG của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch CTQG-06/CP năm 1997

14804

Chỉ thị 267/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

14805

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

14806

Quyết định 247/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban công tác đặc biệt chỉ đạo giải quyết một liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

14807

Quyết định 242/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

14808

Công văn 251/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc cho vay vốn mua lúa hàng hóa phục vụ đông xuân năm 1997 ở đồng bằng sông Cửu Long

14809

Thông tư 170/CSDT của Cục Dự trữ Quốc gia về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý dự trữ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 24/2/96 của Chính phủ

14810

Công văn 1063/LĐTBXH ủa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng nhân dịp 50 năm ngày thương binh liệt sĩ

14811

Thông tư 173-UB/TH của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 35/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã Miền núi, vùng cao

14812

Chỉ thị 186/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công

14813
14814

Quyết định 241-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF

14815

Quyết định 242-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

14816

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

14817

Thông tư 34/TT-UB của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Bộ Chính trị, QĐ 56/TTg, QĐ 57/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 50 ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/1997

14818

Nghị quyết 20/CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1997 của Chính phủ

14819

Quyết định 47/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển nông thôn

14820

Chỉ thị 02/GĐ-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII