Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
12981

Quyết định 149/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi

Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12982

Thông tư 28/2000/TT-BLĐTBXH của hướng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn bổ sung về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận những trường hợp bị thương, hy sinh thời kỳ kháng chiến

Ban hành: 26/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
12983

Thông tư 119/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển KT-XH các xã đặc biết khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu QP-AN trên địa bàn chiến lược, biến giới, ven biển

Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
12984

Quyết định 147/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 22/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
12985

Thông tư 117/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính vê việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên vật liệu

Ban hành: 21/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
12986

Quyết định 204/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 21/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
12987

Chỉ thị 26/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
12988

Quyết định 1732/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về hàng hoá của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
12989

Quyết định 141/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)

Ban hành: 11/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12990

Quyết định 138/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khoá khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Ban hành: 29/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2000
12991

Quyết định 136/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001-2010"

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
12992

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
12993

Quyết định 132/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

Ban hành: 24/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2005
12994

Quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Ban hành: 20/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2004
12995

Quyết định 116/2000/QĐ/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tạm trữ và quản lý lượng cà phê tạm trữ

Ban hành: 15/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
12996

Công văn 3936/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc triển khai Chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu thời kỳ 2001-2010

Ban hành: 14/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
12997

Quyết định 182/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO

Ban hành: 14/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
12998

Thông tư 27/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi về thủ tục lập hồ sơ của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy không thoát ly

Ban hành: 09/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
12999

Quyết định 114/2000/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo xoá bỏ, thay thế cây thuốc phiện

Ban hành: 09/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
13000

Thông tư 05/2000/TT-BTS của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ban hành: 03/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
Vui lòng đợi