Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.657 văn bản: Chính sách
12961

Quyết định 07/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp nhân dịp tết Nguyên đán và Thiên niên kỷ mới

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
12962

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
12963

Thông tư 31/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
12964

Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
12965

Quyết định 149/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi

Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12966

Thông tư 28/2000/TT-BLĐTBXH của hướng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn bổ sung về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận những trường hợp bị thương, hy sinh thời kỳ kháng chiến

Ban hành: 26/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
12967

Thông tư 119/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển KT-XH các xã đặc biết khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu QP-AN trên địa bàn chiến lược, biến giới, ven biển

Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
12968

Quyết định 147/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 22/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
12969

Thông tư 117/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính vê việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên vật liệu

Ban hành: 21/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
12970

Quyết định 204/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 21/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
12971

Chỉ thị 26/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
12972

Quyết định 1732/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về hàng hoá của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
12973

Quyết định 141/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)

Ban hành: 11/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12974

Quyết định 138/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khoá khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Ban hành: 29/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2000
12975

Quyết định 136/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001-2010"

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
12976

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
12977

Quyết định 132/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

Ban hành: 24/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2005
12978

Quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Ban hành: 20/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2004
12979

Quyết định 116/2000/QĐ/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tạm trữ và quản lý lượng cà phê tạm trữ

Ban hành: 15/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
12980

Công văn 3936/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc triển khai Chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu thời kỳ 2001-2010

Ban hành: 14/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
Vui lòng đợi