Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.141 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
21

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

22
23
24

Quyết định 352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển công chức năm 2022

25
26
27

Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

28

Quyết định 4/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

29
30
31

Quyết định 292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023

32

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc xuất nhập cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông

33
34
35

Quyết định 118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt số lượng công chức, viên chức các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh năm 2023

36
37

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

38

Quyết định 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

39

Quyết định 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

40

Quyết định 162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phân công công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026