Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 413 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 4300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để sát hạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (Đợt 2 năm 2020)

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
02

Quyết định 4246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
03

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
04

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
05

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
06

Quyết định 3711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án tổ chức thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
07

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
08

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
09

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
10

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
11

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
12

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
13

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
14

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
15

Quyết định 3040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
16

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
17

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 và Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
18

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
19

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
20

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
Vui lòng đợi