Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.655 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2581

Quyết định 1873/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và quản lý công chức dự bị tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 21/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
2582

Quyết định 07/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức, chuyên môn ngành y tế

Ban hành: 26/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
2583

Quyết định 193/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 26/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
2584

Nghị quyết 18/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố

Ban hành: 09/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2008
2585

Quyết định 1299/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế kiểm tra kiến thức đối với cán bộ, công chức ngành Thuế

Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
2586

Công văn 6608/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế

Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
2587

Quyết định 140/2005/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường-xã, thị trấn

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
2588

Quyết định 44/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 09/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
2589

Quyết định 10/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 12/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
2590

Quyết định 196/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/05/2004 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh & Xã hội về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
2591

Quyết định 128-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
2592

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2005
2593

Nghị quyết 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Ban hành: 30/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
2594

Quyết định 77/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hoá - thông tin

Ban hành: 03/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2004
2595

Quyết định 2981/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính

Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2014
2596

Quyết định 23/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông

Ban hành: 27/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
2597

Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
2598

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu tại Kỳ họp thứ nhất

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
2599

Quyết định 30/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định tổ chức lễ tang và chi phí phúng viếng đám tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
2600

Quyết định 13/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương

Ban hành: 13/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
Vui lòng đợi