Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.423 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2381

Nghị định 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

Ban hành: 23/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
2382

Quyết định 14/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính

Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
2383

Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
2384

Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch

Ban hành: 19/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
2385

Pháp lệnh 21/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức

Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2386

Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 23/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
2387

Quyết định 15/2000/QĐ-NHNN4 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 11/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
2388

Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về thi nâng ngạch công chức ngành khoa học và công nghệ

Ban hành: 20/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
2389

Quyết định 150/1999/QĐ-TCCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức

Ban hành: 12/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
2390

Quyết định 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

Ban hành: 05/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
2391

Pháp lệnh Cán bộ, công chức của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 02L/CTN

Ban hành: 26/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2392

Quyết định 276-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định đối với công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước được cử đi đào tạo

Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2393

Quyết định 418/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trang phục đối với cán bộ, nhân viên thi hành án dân sự

Ban hành: 14/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2394

Chỉ thị 206/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng các bộ và cấp tương đương tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện hành chính Quốc gia

Ban hành: 05/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
2395

Quyết định 59/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc điều động công chức, viên chức biệt phái đến công tác tại các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 19/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
2396

Quyết định 63/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước thuộc Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Ban hành: 28/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
2397

Quyết định 376/TCCP-BCTL của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức

Ban hành: 30/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
2398

Quyết định 819/TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thuỷ văn

Ban hành: 14/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
2399

Quyết định 768/TTg của Thủ tướng Chính phủ về địa điểm tổ chức lễ tang đối với cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể từ trần tại Hà Nội

Ban hành: 27/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
2400

Thông tư 32-TC/TCĐN của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công tác ngắn hạn ở nước ngoài

Ban hành: 21/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
Vui lòng đợi