Người đang đóng bảo hiểm xã hội bị chết, thân nhân được nhận chế độ gì?

Người đóng bảo hiểm xã hội bị chết thì quyền lợi nào dành cho người thân của người đó? Bên cạnh nỗi mất mát về tinh thần khi mất đi người thân, thân nhân của người lao động cũng đặc biệt quan tâm đến các quyền lợi về bảo hiểm dành cho người ở lại.


1. Người đóng bảo hiểm xã hội bị chết, cơ quan BHXH giải quyết chế độ gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, chế độ BHXH bao gồm các chế độ sau đây:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bao gồm các chế độ:

- Ốm đau.

- Thai sản.

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Hưu trí.

- Tử tuất.

Bao gồm các chế độ:

- Hưu trí.

- Tử tuất.

Trong đó, chế độ tử tuất được giải quyết khi người đóng bảo hiểm xã hội chết. Quyền lợi của chế độ tử tuất được cơ quan BHXH thanh toán cho thân nhân của người lao động đã chết.

Tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH mà khoản tiền chế độ tử tuất dành cho thân nhân người lao động sẽ có chút khác biệt.

Người đóng bảo hiểm xã hội bị chết, quỹ BHXH chi trả chế độ gì?
Người đóng bảo hiểm xã hội bị chết, quỹ BHXH chi trả chế độ gì? (Ảnh minh họa)

2. Người đang đóng BHXH chết, người thân nhận được bao nhiêu tiền?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền tử tuất bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất. Cụ thể, số tiền của từng khoản trợ cấp như sau:

(1) Trợ cấp mai táng.

Căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật BHXH năm 2014, người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bị chết, người thân đứng ra lo mai táng sẽ nhận được số tiền sau đây:

Trợ cấp mai táng = 10 x Mức lương cơ sở

Trợ cấp mai táng được trả 1 lần cho thân nhân người lao động. Tuy nhiên, trợ cấp mai táng chỉ được chi trả cho người lao động đã có thời gian đóng BHXH nhất định. Cụ thể:

- BHXH bắt buộc: Người lao động bị chết phải đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên.

- BHXH tự nguyện: Người lao động bị chết phải đã đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên.

(2) Trợ cấp tuất

Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bị chết, người thân của họ sẽ nhận được trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng.

* Trợ cấp tuất hằng tháng:

Căn cứ Điều 68 Luật BHXH năm 2014, trợ cấp tuất hằng tháng được tính như sau:

- Người thân không có người trực tiếp nuôi dưỡng:

Trợ cấp tuất hằng tháng = 70% x Mức lương cơ sở

- Những người thân còn lại:

Trợ cấp tuất hằng tháng = 50% x Mức lương cơ sở

Trợ cấp tuất hằng tháng được chi trả cho tối đa 04 người thân. Trợ cấp tuất hằng tháng chỉ áp dụng với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH mà bị chết.

* Trợ cấp tuất một lần:

Căn cứ Điều 70 và Điều 81 Luật BHXH năm 2014, người lao động đóng bảo hiểm xã hội bị chết, người thân sẽ được thanh toán tiền trợ cấp tuất 1 lần như sau:

Mức trợ cấp tuất 1 lần

=

1,5 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Số năm đóng BHXH trước 2014

+

2 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Số năm đóng BHXH từ 2014

Trợ cấp tuất 1 lần được áp dụng với trường hợp không thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Tiền tử tuất cho thân nhân người đóng BHXH là bao nhiêu?
Tiền tử tuất cho thân nhân người đóng BHXH là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

3. Làm thế nào để nhận tiền tử tuất từ cơ quan BHXH?

Khi người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bị chết, người thân muốn nhận tiền tử tuất phải thực hiện thủ tục hưởng chế độ tử tuất theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXHQuyết định 896/QĐ-BHXH như sau:

 * Hồ sơ nhận tiền tử tuất:

Hồ sơ bao gồm:

- Bản chính Sổ BHXH.

- Bản sao Giấy chứng tử hoặc bản sao Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Bản chính Tờ khai của thân nhân (mẫu 09-HSB).

- Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bản sao Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Trường hợp thanh toán phí giám định thì có thêm Hóa đơn, chứng từ kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở giám định.

- Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin

* Nơi nộp hồ sơ:

- Trường hợp đóng BHXH bắt buộc: Nộp hồ sơ cho doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc để nộp cho cơ quan BHXH.

- Trường hợp đóng BHXH tự nguyện: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc Ủy ban nhân  dân (UBND) cấp xã nơi thân nhân cư trú.

* Thủ tục nhận tiền tử tuất:

Bước 1: Thân nhân chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ tử tuất.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH/UBND xã nơi cư trú.

Bước 3: Nhận tiền tử tuất do cơ quan BHXH chi trả

Hình thức nhận: Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua bưu chính hoặc thông qua tài khoản ATM.

Thời hạn chi trả: Tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ.

Trên đây là quyền lợi dành cho thân nhân khi người đóng bảo hiểm xã hội bị chết. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ sớm nhất.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Người bệnh được xuất viện khi nào? Ra viện cần giấy tờ gì để hưởng bảo hiểm?

Người bệnh được xuất viện khi nào? Ra viện cần giấy tờ gì để hưởng bảo hiểm?

Người bệnh được xuất viện khi nào? Ra viện cần giấy tờ gì để hưởng bảo hiểm?

Ốm đau là một trong những chế độ thuộc bảo hiểm xã hội. Khi người lao động ốm đau nhập viện sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định. Vậy khi nào người bệnh được xuất viện và người bệnh cần giấy tờ gì để hưởng bảo hiểm trong thời gian nằm viện?