Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 614 văn bản: Bảo hiểm
601

Quyết định 972/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2016
602

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
603

Quyết định 999/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
604

Quyết định 1399/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2015
605

Thông tư 195/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm

Ban hành: 17/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2015
606

Quyết định 1314/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 02/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
607

Quyết định 999/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2014
608

Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ

Ban hành: 21/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2013
609

Thông tư 135/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Ban hành: 15/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2012
610

Thông tư 121/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013

Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
611

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 61/2010/QH12

Ban hành: 24/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
612

Thông tư 12/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
613

Quyết định 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
614

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cùng ban hành

Ban hành: 05/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi