Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 1.774 văn bản: Bảo hiểm
41

Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
42

Thông báo 349/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
43

Công văn 1142/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
44

Quyết định 746/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
45

Công văn 189/QLBH-PNT của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
46

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
47

Công văn 193/BHXH-GĐ2 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Phòng khám Đa khoa (thuộc CN VII - Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo)

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
48

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
49

Quyết định 702/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam"

Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
50

Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
51

Công văn 923/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
52

Công văn 1299/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
53

Công văn 1443/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
54

Công văn 2276/BYT-BH của Bộ Y tế về việc sửa đổi khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
55

Công văn 1191/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
56

Thông tư 28/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
57

Công văn 1164/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Công văn 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
58

Công văn 1165/BHXH-ST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
59

Thông tư 24/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
60

Công văn 20651/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ

Ban hành: 08/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
Vui lòng đợi