Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.162 văn bản: Bảo hiểm
61

Công văn 931/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
62

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
63

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
64

Kế hoạch 52/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2022
65

Quyết định 289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2022
66

Công văn 519/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về in thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

Ban hành: 11/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2022
67

Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về việc kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
68

Công văn 285/UBND-NCPC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2022
69

Quyết định 91/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
70

Quyết định 88/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
71

Công văn 139/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2021

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
72

Thông báo 230/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2022
73

Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
74

Thông báo 89/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2022
75

Công văn 116/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ thận nhân tạo cho người bệnh lọc máu chu kỳ mắc COVID-19

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
76

Thông báo 86/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
77

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 54/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
78

Quyết định 1805/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
79

Quyết định 1792/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai phân bổ điều chỉnh dự toán năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
80

Công văn 11125/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Quyết định 5086/QĐ-BYT

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
Vui lòng đợi