Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 1.925 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 1135/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
02

Thông tư 04/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
03

Công văn 881/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
04

Nghị định 43/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
05

Quyết định 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
06

Quyết định 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
07

Quyết định 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
08

Quyết định 355/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
09

Công văn 763/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý hướng dẫn tổ chức Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
10

Công văn 1919/BYT-BH của Bộ Y tế về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
11

Công văn 776/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

Lĩnh vực: Bảo hiểm;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
12

Công văn 7431/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
13

Quyết định 275/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
14

Công văn 618/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc tăng cường quản lý công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
15

Quyết định 294/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
16

Thông báo 441/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
17

Quyết định 222/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
18

Kế hoạch 414/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
19

Công văn 396/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
20

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
Vui lòng đợi