Tất cả
 • Tất cả
 • 2015 - 2019
 • 2020 - 2024
 • 2025 - 2029
 • 2030 - 2034
 • 2035 - 2039
Tất cả
 • Tất cả
 • Hà Nội
 • TP. HCM
 • Cần Thơ
 • Hải Phòng
 • Đà Nẵng
Tất cả
Tất cả
Tất cả
 • Tất cả
 • Đất ở đô thị
 • Đất TM-DV đô thị
 • Đất SX-KD đô thị
 • Đất ở nông thôn
 • Đất TM-DV nông thôn
 • Đất SX-KD nông thôn
 • Đất ở
 • Đất TM-DV
 • Đất SX-KD
Từ
 • Từ
 • Dưới 1 triệu
 • 1 triệu
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
-
Đến
 • Đến
 • 3 triệu
 • 5 triệu
 • 10 triệu
 • 20 triệu
 • 25 triệu
 • 30 triệu
 • 50 triệu
 • Trên 50 triệu
Tìm thấy 36780 bảng giá đất
Đơn vị tính: đồng/m2
STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
41Huyện Thới LaiTrường ThắngCầu Ông Định - Cầu Búng Lớn (Bên trái)360.000----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Thới LaiTrường ThắngCầu Ông Định - Cầu Búng Lớn (Bên trái)450.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Thới LaiTrường ThắngRanh thị trấn Thới Lai - Cầu Ông Định (Bên phải)462.000----Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Thới LaiTrường ThắngRanh thị trấn Thới Lai - Cầu Ông Định (Bên phải)528.000----Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Thới LaiTrường ThắngRanh thị trấn Thới Lai - Cầu Ông Định (Bên phải)660.000----Đất ở nông thôn
46Huyện Thới LaiTrường ThắngRanh thị trấn Thới Lai - Cầu Ông Định (Bên trái)385.000----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Thới LaiTrường ThắngRanh thị trấn Thới Lai - Cầu Ông Định (Bên trái)440.000----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Thới LaiTrường ThắngRanh thị trấn Thới Lai - Cầu Ông Định (Bên trái)550.000----Đất ở nông thôn
49Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) - Khu dân cư vượt lũ (Bên trái)385.000----Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) - Khu dân cư vượt lũ (Bên trái)440.000----Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ) - Khu dân cư vượt lũ (Bên trái)550.000----Đất ở nông thôn
52Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Trà An - Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ)385.000----Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Trà An - Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ)440.000----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Trà An - Cầu Ngã Tư (Ngã tư nhà Thờ)550.000----Đất ở nông thôn
55Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Mương Huyện - Cầu Trà An462.000----Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Mương Huyện - Cầu Trà An528.000----Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Mương Huyện - Cầu Trà An660.000----Đất ở nông thôn
58Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Vàm Nhon - Cầu Mương Huyện385.000----Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Vàm Nhon - Cầu Mương Huyện440.000----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Thới LaiĐịnh MônCầu Vàm Nhon - Cầu Mương Huyện550.000----Đất ở nông thôn
Chia sẻ: