Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 62 văn bản: An ninh quốc gia
01

Thông báo 37/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
02

Công văn 2973/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức Nhà nước

Lĩnh vực: An ninh quốc gia; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
03

Công văn 130/CP-NC của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Lĩnh vực: Chính sách; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
04

Công văn 23/CP-NC của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 168/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
05

Công văn 3620/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, giám sát hải quan đối với kho xăng dầu quân đội

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 19/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
06

Công văn 87/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: An ninh trật tự; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
07

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 08/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2017
08

Công văn 273/MMDSKĐ-MMDS của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; An ninh quốc gia; Thương mại-Quảng cáo; Dân sự; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
09

Thông báo 57/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Lĩnh vực: Ngoại giao; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2016
10

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/07/1998 của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
11

Công văn 5413/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 12/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2013
12

Công văn 1302/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát động phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2010

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 26/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
13

Công văn 1377/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 22/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2010
14

Báo cáo 14/BC-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng và sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2010
15

Công văn 5785/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
16

Công văn 1094/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2009
17

Công văn 2725/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Công điện số 612/CĐ-TTg ngày 27/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo

Lĩnh vực: An ninh trật tự; An ninh quốc gia; Thương mại-Quảng cáo; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2008
18

Công văn 2464/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 18/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
19

Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương tại phiên họp Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 06/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
20

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
Vui lòng đợi